Soạn văn Bài 99: Dấu gạch ngang – Ngữ văn 7

Loading...

I. Công dụng của dấu gạch ngang

Câu 1:

_ Dấu gạch ngang được dùng:

(a) Đánh dấu ranh giới giữa nội dung chú giải với các bộ phận khác của câu

(b) Đánh dấu cho lời thoại trực tiếp của nhân vật

(c) Đánh dấu đầu dòng cho các phép liệt kê

(d) Dấu gạch ngang được dùng để nối các bộ phận của câu thành cặp.

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

Đối với những từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài, dấu gạch nỗi được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các từ này.

Ví dụ:

Va- ren, các- bon- níc, Lê – nin…

_ Dấu gạch nối không phải một loại dấu câu giống như dấu phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang. Chú ý trong khi viết thì nên viết dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

III. Luyện tập

Câu 1:

Dấu gạch ngang có công dụng:

(a) Đánh dấu cho bộ phận chú giải của câu

(b) Đánh dấu bộ phận chú giải

(c) Đánh dấu cho những lời nói trực tiếp của nhân vật, đánh dấu cho bộ phận chú giải

(d) Dấu gạch ngang được dùng để nối các bộ phận của câu thành một cặp

(e) Nối các bộ phận của câu thành cặp.

Câu 2:

Các ví dụ trên, dấu gạch nối được sử dụng để đánh dấu ranh giới giữa các tiếng phiên âm tiếng nước ngoài.

Câu 3:

Một số ví dụ :

_ Vũ Nương là vợ của TRương Sinh- một người đàn ông gia trưởng, tính cách nóng nảy, lại có bản tính hay ghen.

_ Hôm nay tôi đã ngồi cùng với Hoa-một cô bạn dễ thương lớp bên

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 7:

Loading...