Soạn văn Bài 97: Văn bản đề nghị – Ngữ văn 7

Loading...

I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

Câu 1:

Mục đích của các văn bản đề nghị là nhằm đề bạt một yêu cầu, một nguyện vọng chính đáng nào đó lên những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

Câu 2:

_ Một văn bản đề nghị cần có những mục sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Thời gian làm giấy đề nghị

+ Tên văn bản

+ Địa điểm nhận giấy đề nghị

+ Người làm giấy đề nghị

+ Trình bày lí do làm đề nghị

+ Chữ kí của người làm đề nghị

Câu 3:

_ Một số trường hợp cần làm giấy đề nghị:

+ Xin đi du lịch lớp

+ Sửa chữa các trang thiết bị hỏng trong lớp học

+ Xin mượn hội trường để tổ chức họp  Đoàn.

Câu 3:

Những tình huống cần viết giấy đề nghị: (a), (b), (c)

II. Cách làm văn bản đề nghị

1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

Thứ tự được trình bày trong văn bản đề nghị: Người đề nghị, đề nghị ai, nội dung đề nghị, mục đích của đề nghị.

_ 2 văn bản giống nhau ở hình thức trình bày đề nghị, khác nhau ở nội dung đề nghị

_ Những phần quan trọng trong hai văn bản đề nghị là: nội dung và mục đích đề nghị

2. Một số yêu cầu về trình bày:

Trong văn bản đề nghị cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

+ Tên văn bản đề nghị cần được viết chữ in hoa

+ Các mục của văn bản nghị luận cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc

III. Luyện tập

Đơn và văn bản đề nghị có  những điểm giống và khác nhau như:

+ Giống:  Đều được xuất phát từ một yêu cầu, nguyện vọng nào đó của người viết muốn đề xuất với những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết

+ Khác nhau:

  • Đơn thường được làm bởi cá nhân
  • Đề nghị lại là nguyện vọng của tổ chức, tập thể nào đó

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 7:

Loading...