Soạn văn bài 87: Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) – Ngữ văn lớp 6

Loading...

A.Gợi ý tìm hiểu bài

I. Tìm hiểu về dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than.

-Trong tiếng Việt thông thường, dấu chấm được đặt ở cuối câu trần thuật; dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu nghi vấn; dấu chấm than đặt ở cuối câu cầu khiến, câu cảm thán. Tuy vậy có một số trường hợp những dấu câu này được sử dụng vào mục đích khác nhau nhằm tăng tính nghệ thuật cho câu văn theo ý tác giả.

II. Gợi ý trả lời câu hỏi

1, Công dụng của các dấu câu

* Đặt dấu câu

– Câu Ôi thôi chú mày ơi! —>là câu cảm thán biểu thị thái độ ngỡ ngàng của Dế Mèn vì vậy dùng dấu (!)

 Con có nhận ra con không ?—> là câu nghi vấn muốn hỏi ý kiến của người con vì vậy dùng dấu (?)

 Cá ơi, giúp tôi với ! Thương tôi với ! –> là câu hai câu cầu khiến mong muốn sự giúp đỡ từ người khác vì vậy dùng dấu (!)

 Giời chớm hè . Cây cối um tùm .Cả làng thơm. —-> là ba câu trần thuật nói về cảnh làng quê chớm vào hè vì vậy dùng dấu chấm ở cuối câu.

2, Cách dùng các dấu câu.

– Câu thứ (2) và câu (4) đều là câu cầu khiến, nhưng tác giả đã sử dụng hai dấu chấm. Đây là cách dùng đặc biệt của dấu chấm để biểu thị thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm mà không cần đến dấu (!).

 Ở câu này tác giả đã sử dụng hai dấu: dấu chấm than dành cho câu cảm thán bộc lộ tình cảm; những dấu chấm hỏi chỉ kiểu câu nghi vấn. Hai dấu này có ý nghĩa lớn trong việc truyền tải biểu thị thái độ nghi ngờ, châm biếm của tác giả đối với thông tin của AFP—> Đây là cách dùng đặc biệt của hai dấu cây này.

II. Chữa một số lỗi thường gặp

1, So sánh cách dùng dấu câu

Việc dùng dấu phẩy làm cho câu này thành một câu ghép có hai vế vì vậy khiến nội dung trở lên dài dòng mà nhưng hai vế câu không liên quan chặt chẽ nhau, thiếu tính mạch lạc.

+ Việc dùng dấu chấm để tách thành hai câu sẽ hợp lý hơn khiến nội dung rõ ràng trong biểu đạt.

Việc dùng dấu chấm là không hợp lí, khiến câu chưa được chọn nghĩa, làm cho phần vị ngữ thứ hai bị tách khỏi chủ ngữ, nhất là khi hai vị ngữ được nối nhau bằng cặp quan hệ từ vừa … vừa …

+ Sử dụng dấu chấm phẩy (; ) hợp lý hơn thể hiện hai ý liên tục, đồng thời, sử dụng dấu chấm phẩy (; ) là đúng.

2, Cách dùng dấu câu.

Câu thứ nhất và câu thứ hai sử dụng dấu chấm hỏi là sai vì không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

– Cuối câu là câu trần thuật thì nên dùng dấu chấm chứ dùng dấu (!) là sai.

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 6:

Loading...