Soạn văn bài 85: Luyện cách viết đơn và sửa lỗi – Ngữ văn lớp 6

Loading...

A.Gợi ý tìm hiểu bài

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn.

1, Đọc Đơn xin nghỉ học trong mục 1.1 SGK và chỉ ra những lỗi sai

*  Lỗi sai khi viết đơn:

– Thiếu Quốc hiệu : “Cộng hòa xã hội …Hạnh phúc”

– Thiếu ngày, tháng, năm, nơi viết đơn.

 – Họ và tên người viết đơn.

– Thiếu chữ kí của người viết đơn.

* Cách sửa lỗi: Bổ sung những phần thiếu: thêm Quốc hiệu; ngày tháng, năm, nơi viết đơn; họ và tên người viết; chữ ký người viết.

 2,  Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn.

*  Các lỗi mắc phải trong viết đơn:

– Thừa phần viết về bố mẹ, vì không cần thiết phải khai nghề nghiệp của bố mẹ trong trong đơn xin học này.

– Lí do trình bày trong đơn chưa rõ ràng, cụ thể, xác đáng.

– Thiếu thời gian, nơi viết đơn.

– Chưa có lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn.

 * Cách sửa lỗi:

– Bổ sung những còn phần thiếu: thêm địa điểm, thời gian viết đơn; chữ kí và lời cam đoan.

– Bỏ những chỗ viết thừa: bỏ thông tin của bố mẹ.

3, Tìm lỗi sai trong đơn và sửa

–  Những lỗi mắc phải:

+ Lí do viết đơn không chính đáng, xác thực. Trong đơn bạn có trình bày là đang sốt cao, li bì, không thể ngồi dậy được thì không thể ngồi  viết đơn được. Nếu trình bày lí do như vậy sẽ không hợp lý có thể cho đó là dối trá.

–  Cách sửa lỗi:

+ Thay người viết bằng tên khác hay dùng cách xưng hô của một phụ huynh để viết đơn hộ.

+ Trình bày lại phần lí do cho thích hợp với hoàn cảnh.

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 6:

Loading...