Soạn văn bài 82: Viết đơn – Ngữ văn lớp 6

Loading...

A.Gợi ý tìm hiểu bài

-Viết đơn là quá trình viết ra giấy hoặc ra những mẫu có sẵn để đề đạt một nguyện vọng mới một cơ quan hay một tổ chức nào đó nhằm giải quyết nguyện vọng đó.

-Đơn viết phải trình bày trang trọng và theo một trình tự bắt buộc nào đó.

1, Khi nào cần viết đơn?

* Khi ta có một yêu cầu hay nguyện vọng chính đáng nào đó cần được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức, hay cá nhân có trách nhiệm, quyền hạn nhất định.

-Ở ví dụ 1: Muốn được vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

-Ở ví dụ 2: Muốn xin nghỉ vì bị ốm, không đến lớp được.

-Ở ví dụ 3: Vì khi hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, không thể đóng học phí.

-Ở ví dụ 4: Xin cấp lại khi mất giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học.

* Trường hợp gây mất trật tự trong giờ học, em không viết đơn mà viết bản tự kiểm điểm trực tiếp gửi thầy giáo phụ trách bộ môn đó. Các trường hợp phải viết đơn:

-Viết đơn về việc mất xe đạp, gửi Công an địa phương nơi gần nhất.

-Muốn xin học lớp ngoại khóa nhạc, họa, viết đơn gửi Ban Giám hiệu nhà trường.

-Muốn học tiếp lớp 6 ở trường khác cần viết đơn xin chuyển trường, gửi Ban Giám hiệu trường cũ xác nhận và gửi Ban Giám hiệu trường mới để được chấp nhận theo học.

2, Các loại đơn và những nội dung nhất thiết phải có trong đơn:

a. Có hai loại đơn thường gặp là:

-Đơn theo mẫu (in sẵn, điền những nội dung cụ thể vào).

-Đơn không theo mẫu.

+Cả hai loại đều trình bày theo thứ tự: đơn gửi ai ? ai gửi đơn? gửi để làm gì?; mục đích gửi; người nhận…

+ Hai mẫu đơn có điểm khác nhau: Lí do gửi đơn (Đơn xin miễn giảm học phí; Đơn xin thôi học….).

b. Trình tự của một lá đơn:

-Quốc hiệu, tiêu ngữ.

-Nơi viết đơn, ngày, tháng, năm.

-Tên đơn.

-Gửi cho ai, đến đâu?; Ai gửi đơn? Thuộc cơ quan nào? Ở đâu?

-Lí do gửi đơn; Trình bày yêu cầu, nguyện vọng, đề nghị được giải quyết.

-Lời cam đoan.

-Lời cảm ơn.

-Kí tên.

—> Dù theo mẫu hay không trình tự các nội dung trên cũng là quy định chung cho mọi loại đơn; tuỳ theo từng trường hợp mà nội dung cụ thể khác nhau mà có những điều khoản khác nhau nhưng nhìn chung các loại đơn bắt buộc phải có phần mở đầu và phần kết.

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 6:

Loading...