Soạn văn bài 81: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ – Ngữ văn lớp 6

Loading...

A.Gợi ý tìm hiểu bài

I. Câu thiếu chủ ngữ

1,  Đọc các câu văn trong mục I và trả lời câu hỏi

a, Trong này câu thiếu chủ ngữ, tác giả nhầm trạng ngữ thành chủ ngữ. Chủ ngữ phải trả lời câu hỏi ai thấy?

-Sửa lại:

(1): Bỏ từ Qua biến vế trước thành chủ ngữ—-> Biến trạng ngữ thành chủ ngữ.

(2): Thêm danh từ xưng hô vào...cho ta (em) thấy…—> Thêm chủ ngữ vào câu.

b, Trong câu này thiếu chủ ngữ. Chủ ngữ phải trả lời câu hỏi ai thấy?

-Sửa lại:

(1) : Qua truyện Dế Mèn phiêu lưu kí, cho ta (em )thấy Dế Mèn biết phục thiện—> Biến trạng ngữ thành chủ ngữ.

(2): Truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho em thấy Dế Mèn biết phục thiện.—->Thêm chủ ngữ vào câu.

II. Câu thiếu vị ngữ

1. Đọc và trả lời câu hỏi

a) Trong câu a có đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ:

Thánh Gióng / cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

CN                  /               VN

b)  Trong câu này thiếu thành phần vị ngữ chỉ có thành phần chủ ngữ.

-Sửa lại:

(1): Bỏ từ hình ảnh ở đầu câu.

(2): Thêm trạng ngữ vào sau chủ ngữ: ….quân thù khiến chúng tan tác.

c)  Trong câu này cũng thiếu vị ngữ.

-Sửa lại:

Bạn Lan,học giỏi nhất lớp 6A đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

d, Trong câu này có đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ.

Bạn Lan/học giỏi nhất lớp 6A.

CN      /        VN

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 6:

Loading...