Soạn văn Bài 50: Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

Câu 1:

_ Một văn bản nếu thiếu đi sự thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng phân tán, không tập trung thể hiện được nội dung trọng tâm, rất có thể sẽ lạc sang những vấn đề khác khi triển khai.

_ Tính thống nhất của văn bản được thể hiện qua những mặt sau:

+ Nội dung: Các ý trình bày trong văn bản phải đảm bảo thống nhất cho một chủ đề nhất định

+ Hình thức: Những luận điểm, những câu trong một đoạn cần liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các từ nối, từ chuyển tiếp

Câu 2:

_ Để viết thành một đoạn văn, cần :

+ Chủ đề của đoạn văn là: “Em rất thích đọc sách” được đặt ở đầu câu nên những câu sau đó phải nhằm mục đích làm sáng rõ câu chủ đề

+Câu chủ đề đứng cuối đoạn văn “Mùa hè thật hấp dẫn” , do vậy nên những câu trước đó phải thể hiện được những dấu hiệu để mùa hè hấp dẫn

Câu 3:

Tóm tắt văn bản tự sự nhằm:

+ Ghi nhớ nội dung của vấn đề một cách ngắn gọn, dễ dàng

+ Để kể lại cho người khác nghe

+ Trích dẫn trong những trường hợp cần thiết

_ Để tóm tắt văn bản tự sự cần đảm bảo những yêu cầu sau:

+ Đọc kĩ và nắm được những nội dung quan trọng nhất của văn bản cần tóm tắt

+ Gạch ra những nội dung trọng tâm nhất

+ Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí

+ Viết thành văn bản tóm tắt

Câu 4:

Kết hợp yếu tố miêu tả với biểu cảm trong văn bản tự sự làm cho việc kể chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn hơn đối với người đọc, người nghe,đồng thời thể hiện được thái độ của người kể với câu chuyện được kể..

Câu 5:

Khi viết văn bản tự sự có kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm cần chú ý những điểm sau:

+ Bài văn viết theo phương thức tự sự là chủ yếu

+ Biểu cảm và miêu tả chỉ là yếu tố phụ trợ, tránh tình trạng lạm dụng

Câu 6:

_Văn bản thuyết minh nhằm cung cấp những tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của sự vật hiện tượng có trong tự nhiên và xã hội bằng các phương thức chính như: trình bày, giới thiệu hay giải thích

_ Văn bản thuyết minh thường gặp:

+ giới thiệu về một đồ dùng học tập

+ Giới thiệu về các danh lam thắng cảnh

+ Giới thiệu về một tác phẩm văn học…

Câu 7:

Một số phương pháp thuyết minh :

+ Phương pháp nêu ví dụ

+Phương pháp so sánh

+ Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích.

+ Phương pháp phân loại, phân tích

+ Phương pháp nêu số liệu

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...