Soạn văn Bài 49: Luyện tập làm văn bản thông báo – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

I. Ôn tập lí thuyết

Câu 1:

Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo:

+ Khi muốn thông báo một kế hoạch cần triển khai

+ Khi muốn thông báo cho mọi người biết về một sự việc, sự kiện nào đó

Câu 2:

_ Một văn bản thông báo cần đảm bảo về nội dung và hình thức như sau:

+ Hình thức: Cần đảm bảo đúng thể thức của văn bản hành chính, bao gồm:

 • Có quốc hiệu
 • Tên văn bản
 • Ngày tháng
 • Người thông báo và chức vụ
 • Người nhận

Đối với những văn bản thông báo của một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì trên thông báo phải ghi rõ tên cơ quan, số công văn cũng như chữ kí của người lãnh đạo, được đóng dấu đầy đủ thì văn bản thông báo ấy mới có hiệu lực

Câu 3:

_ Điểm giống và khác nhau giữa văn bản thông báo và văn bản tường trình:

+ Giống: cả hai văn bản đều thuộc văn bản hành chính, đều có người gửi và có người nhận

+ Khác nhau:

 • Văn bản thông báo nhằm mục đích truyền đạt những thông tin cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cho những người dưới quyền, những thành viên của tổ chức
 • Văn bản tường trình lại nhằm mục đích trình bày những thiệt hại và mức độ thiệt hại của sự việc do người viết tường trình gây ra. Người nhận tường trình là những người có thẩm quyền giải quyết những sự việc ấy.

II. Rèn luyện kĩ năng

Câu 1:

_ Những trường hợp đã cho cần viết văn bản:

(a) Văn bản thông báo.

(b) Văn bản báo cáo.

(c) Văn bản thông báo.

Câu 2: 

_ Chỗ sai trong văn bản thông báo

+ Nội dung của văn bản không phù hợp với tên của văn bản: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh học đường

 • Tên thông báo đề cập đến kế hoạch kiểm tra
 • Nội dung: chưa có kế hoạch cụ thể nào được nêu ra

+ Chưa thống nhất về đối tượng tiếp nhận

 • Đầu thông báo: người tiếp nhận là cán bộ và học sinh toàn trường
 • Cuối thông báo: ban kiểm tra

+ Thiếu nơi nhận

Câu 3:

_Một số tình huống thường gặp trong nhà trường và ngoài xã hội cần phải viết thông báo:

+ Trưởng thôn thông báo về kế hoạch vệ sinh môi trường cho mọi người trong thôn

+ Thông báo ngày nghỉ lễ cho học sinh nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch họp phụ huynh

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...