Soạn văn Bài 46: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

Câu 1: 

_ Những từ ngữ xưng hô xuất hiện trong đoạn trích là:

+ “u” –> từ ngữ địa phương

+ “mợ” –> Biệt ngữ xã hội

Câu 2:

Những từ ngữ xưng hô địa phương:

+ Giời –> Trời

+ Răng, rứa –> Thế nào, thế

+ Tui–> Tôi

+ Thơm –> Dứa

+ heo –> Lợn

Câu 3:

Những từ ngữ địa phương thường được sử dụng phong phạm vi giao tiếp hẹp, đối với những người cùng địa phương.

Câu 4:

_ Nhận xét:

+ Trong tiếng Việt, những từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp để xưng hô

+ Phần lớn những từ chỉ người có quan hệ thân thiết đều có thể dùng trong xưng hô

Loading...