Soạn văn Bài 45: Tổng kết phần văn (Tiếp theo) – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

Câu 3:

_ Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26:

+ Mục đích của các văn bản nghị luận là nhằm xác lập cho người đọc, người nghe về một tư tưởng hay quan điểm nào đó. Trong các bài văn nghị luận phải có những luận điểm, hệ thống luận cứ nhằm làm sáng rõ luận điểm chính của văn bản.

+ So với văn nghị luận hiện đại, các bài văn nghị luận trung đại có những điểm khác biệt như:

  • Từ ngữ: sử dụng nhiều điển tích, điển cố và những hình ảnh mang tính chất ước lệ
  • Bút pháp: cổ điển
  • Câu văn biền ngẫu sóng đôi nhịp nhàng
  • Mang đậm tư tưởng thiên mệnh, thần chủ_ Những bài văn nghị luận xã hội sử dụng những ngôn ngữ giản dị, gần gũi hơn đối với cuộc sống đời thường.

Câu 4:

Các văn bản nghị luận trung đại có những hệ thống lí lẽ sâu sắc, có lí, có tình nên có sức thuyết phục cao.

+ Luận điểm xác đáng, hệ thống luận cứ chặt chẽ

+ Giàu cảm xúc

+ Dẫn ra những sự thật hiển nhiên để làm sáng rõ luận điểm

Câu 5:

– Giống nhau:

_ 3 văn bản trung đại Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Nước Đại Việt đều thể hiện được một tinh thần dân tộc sâu sắc, khẳng định ý chí tự cường của dân tộc. Sắc thái biểu cảm chính của 3 văn bản này đó chính là tư tưởng yêu nước sâu sắc.

– Khác nhau:

+ Chiếu dời đô: Thể hiện được ý thức vươn lên của một dân tộc đang trên đà lớn mạnh

+ Hịch tướng sĩ: Tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc và quyết tâm đánh bại quân xâm lược

+ Nước đại Việt ta: Ý thức về nền độc lập, chủ quyền của dân tộc Đại Việt

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...