Soạn văn Bài 44: Văn bản thông báo – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

I. Đặc điểm của văn bản thông báo

Văn bản 1

_ Người ra văn bản thông báo là thầy Nguyễn Văn Bằng, hiệu trưởng trường THCS Hà Nam

_ Mục đích của văn bản thông báo: Thông báo về kế hoạch hoạt động của nhà trường

_ Nội dung thông báo: Trình bày kế hoạch nhà trường trong việc phê duyệt các tiết mục văn nghệ ở các lớp cho ngày nhà giáo 20/11

_ Thể thức: Văn bản được trình bày theo hình thức của văn bản hành chính

_ Những trường hợp cần viết thông báo:

+ Thông báo về lịch lao động của các lớp

+ Thông báo về lịch thi cuối học kì

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Văn bản 2:

_ Người viết văn bản thông báo: Trần Mai Hoa, liên đội trưởng của trường THCS Kết Đoàn

_ Đối tượng nhận thông báo: Các chi đội thanh niên tiền phong của trường

_ Mục đích: Thông tin về kế hoạch hoạt động của liên đội

_ Thể thức: trình bày theo hình thức của văn bản hành chính

II. Cách làm văn bản thông báo

Câu 1:

_ Các tình huống cần làm văn bản thông báo

(b) Sắp tới nhà trường tổ chức đợt tổng vệ sinh toàn trường, để góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

+ Người ra văn bản thông báo: Ban giám hiệu nhà trường

+ Thông báo cho học sinh toàn trường và các thầy cô giáo

Câu 2:

_ Các văn bản thông báo cần có những mục sau.

+ Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên của đoàn thể

+ Địa điểm, thời gian làm thông báo

+ Tên văn bản

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...