Soạn văn Bài 43: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (Tiếp theo) – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

I. Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

Xác định kiểu câu trong các ví dụ:

+ Câu trần thuật : (b), (h)

+ Câu cảm thán: (g)

+ Câu nghi vấn: (c), (d)

+ Câu cầu khiến: (a), (e)

II. Hành động nói

Câu 1: 

(a) Bộc lộ cảm xúc

(b) Phủ định

(c) Khuyên bảo

(d)  Đe doạ

(e) Khẳng định.

Câu 2: Viết lại câu (b) và (d):

(b)  Chứ cháu không dám bỏ bễ tiền sưu nhà nước đâu !

( d) Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chứ đâu chỉ có chửi mắng thôi à?

III. Lựa chọn trật tự từ trong câu

Câu 1: 

(1) Rón rén, chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm

(2) Chị  Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách rón rén

(3) Chị Dậu bưng một bát cháo lớn, chị Dậu bưng bát cháo đến chỗ chồng nằm

Câu 2: Có thể viết lại câu:

(1) Anh Dậu hoảng quá vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không nói được câu gì.

(2) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản  và hoảng quá lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

Câu 3:

Cách viết của nhà văn làm nổi bật được trạng thái hốt hoảng của nhân vật anh Dậu khi cai lệ xông vào nhà đòi bắt bớ

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...