Soạn văn Bài 42: Luyện tập làm văn bản tường trình – Ngữ văn 8 (Tập 2)

Loading...

I. Ôn tập lí thuyết

Câu 1: Mục đích viết tường trình là gì?

Trả lời:

Viết văn bản tường trình nhằm mục đích trình bày những sự việc đã xảy ra, trong đó có liên quan đến việc bản thân người tường trình gây ra những lỗi cần xem xét xử lí

Câu 2: Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì khác nhau và giống nhau?

Trả lời:

Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có những điểm giống và khác nhau như sau:

_ Giống:

+ Có bố cục và thể thức giống nhau

+ Đảm bảo tính khách quan của vấn đề

_ Khác:

+ Văn bản báo cáo là bản tổng hợp trình bày về  sự việc,  kết quả đạt được của cá nhân hay tổ chức

+ Văn bản tường trình là trình bày về thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình

Câu 3: Nêu bố cục của văn bản tường trình

Trả lời:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

+  Địa điểm và thời gian làm tường trình

+  Tên văn bản

+  Nơi nhận

+  Nội dung tường trình

Lời đề nghị, cam đoan

Chữ kí, họ tên người tường trình

II. Luyện tập

Câu 1: Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống nêu

Trả lời:

(a) Trường hợp này nên viết bản kiểm điểm

(b) Người chi đội trưởng cần viết báo cáo

(c) Văn bản cần viết là văn bản báo cáo

Câu 2: Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình?

Trả lời:

_ Một bạn học trong lớp coi cóp trong giờ thi và bị thầy giáo lập biên bản

_Nhặt được đồ rơi của người đi đường và nộp lại cho công an

Những chuyên mục hay của Ngữ văn 8

Loading...