Soạn văn Bài 102: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo – Ngữ văn 7

Loading...

I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo

Câu 1:

Giữa văn bản đề nghị và báo cáo có sự khác nhau về mục đích viết. Cụ thể:

+ Văn bản đề nghị được viết nhằm trình bày một yêu cầu, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức lên cấp trên để có thể được xem xét và giải quyết.

+ Văn bản báo cáo: nhằm trình bày những việc, những kết quả đã đạt được hoặc chưa làm được lên các cá nhân, tổ chức biết.

Câu 2:

Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo:

+ Văn bản đề nghị nhằm trình bày được những dự định, nguyện vọng của các cá nhân hay tổ chức để được cấp trên xem xét, giải quyết, đó mới là những dự định chưa được thực hiện và được định hướng thực hiện trong tương lai.

+ Văn bản báo cáo: Trình bày được những sự việc đã diễn ra, kết quả có thể đạt được hoặc chưa đạt được, tức những sự việc ấy đã qua, ở trong quá khứ.

Câu 3:

Điểm giống nhau và khác nhau về hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo:

+ Điểm giống: Cả văn bản đề nghị và báo cáo đều được viết theo một hình thức quy định, bố cục rõ ràng, nội dung sáng rõ

+ Khác nhau:

+ Văn bản đề nghị cần đảm bảo được những mục sau:

  • Người đề nghị
  • Đề nghị với ai
  • Mục đích của đề nghị ấy

+ Văn bản báo cáo lại cần có những mục sau:

  • Báo cáo của ai?
  • Ai báo cáo?
  • Báo cáo việc gì?
  • Kết quả như thế nào?

Câu 4:

Những sai sót cần tránh của cả hai loại văn bản:

+ Thiếu đi một trong những mục kể trên thì cả 2 văn bản đều không đảm bảo về mặt hình thức, bố cục

+ Trình bày không rõ ràng, mạch lạc

+ Thiếu đi những số liệu hay những chi tiết cụ thể

II. Luyện tập

Câu 1: 

_ Một số trường hợp cần viết văn bản đề nghị:

+ Xin mua thêm cơ sở vật chất cho lớp học

+ Muốn mở thêm lớp bồi dưỡng năng lực môn ngữ văn

+ Muốn mượn một hội trường để họp chi đội

_ Một số trường hợp cần viết báo cáo:

+ Báo cáo kết quả học tập của lớp

+ Báo cáo về kết quả thi đua

Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:

Hướng dẫn:

(1) Trong trường hợp này nên viết đơn để trình bày hoàn cảnh cũng như nguyện vọng chứ không phải viết báo cáo.

(2) Cần viết báo cáo thay vì viết đề nghị

(3) Viết đơn trong trường hợp này là không hợp lí, nên viết văn bản đề nghị

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 7:

Loading...