Soạn văn Bài 100: Văn bản báo cáo – Ngữ văn 7

Loading...

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

Câu 1:

_ Mục đích của văn bản báo cáo là nhằm trình bày về những tình hình, sự việc và các kết quả đã đạt được của các cá nhân hay tổ chức.

Câu 2: 

_ Khi viết văn bản báo cáo thì cần chú ý đến những yêu cầu sau:

+ Về hình thức: Phải đảm tính trang trọng, rõ ràng, mạch lạc và đảm bảo theo một số hình thức được quy định sẵn.

+ Về nội dung: Một văn bản báo cáo cần phải được đảm bảo những nội dung sau:

  • Ai báo cáo?
  • Báo cáo với ai?
  • Kết quả như thế nào?

Câu 3:

_ Một số tình huống cần phải viết văn bản báo cáo là:

+ Tổng kết những thành tích đạt được trong năm học

+ Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp

+ Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên

Câu 4:

_ Chỉ có tình huống (b) cần viết văn bản báo cáo

_ (a) Cần viết văn bản đề nghị

_ (c) Cần viết đơn xin nhập học

II. Cách làm văn bản báo cáo

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

Câu 1:

_ Hai văn bản đã cho đều được trình bày theo một trật tự nhất định. Cụ thể như sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Thời gian, địa điểm làm báo cáo

+ Tên văn bản báo cáo

+ Nơi sẽ tiếp nhận báo cáo

+ Người viết báo cáo

+ Trình bày kết quả đã làm được

+ Kí tên người viết báo cáo

_ Điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản báo cáo:

+ Giống: Cả hai văn bản đều giống nhau về hình thức trình bày báo các

+ Khác nhau: Mỗi văn bản báo cáo lại có nội dung khác nhau

_ Những mục quan trọng trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6)

Câu 4:

Khi làm báo cáo cần chú ý:

+ Trình bày văn bản báo cáo rõ ràng, mạch lạc

+ Cần phải chú ý các mục  (5), (4), (3), (6)

Một số chuyên mục hay của Ngữ văn lớp 7:

Loading...