Dan y bai Binh luan cau noi van chuong khong can den nhung nguoi tho kheo tay
Dàn ý văn lớp 12

Dàn ý bài: Trong truyện ngắn “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”. Hãy bình luận ý kiến trên- Văn 12

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Hãy bình luận ý kiến trong truyện ngắn “Đời thừa”, nhà văn

Read more