Dan y bai Phan tich cau noi p dau co lao dong thi o do co sang tao ngon ngu
Dàn ý văn lớp 12

Dàn ý bài: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp ”Bình luận ý kiến trên đây của nhà văn Nguyễn Tuân và bằng thực tế ”cảm nhận văn học của mình hãy làm rõ những vấn đề mà nhà văn đặt ra.- Văn 12

Em hãy lập dàn ý có đề bài sau: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo

Read more