Dàn ý được coi là công đoạn đầu tiên và quan trọng để đảm bảo cho một bài văn hoàn chỉnh, mạch lạc và đủ ý. Chính vì lý do này mà lập dàn ý trước khi các em viết thành một bài văn hoàn chỉnh có ý nghĩa quyết định tính logic rõ nghĩa của các hướng triển khai trong một đề văn. Các luận điểm, luận cứ được liên kết chặt chẽ sẽ định hướng cho các em có thể tung hoành ngòi bút sáng tạo của mình mà không sợ việc thiếu thời gian.

Việc các em lập dàn ý sẽ giúp các em xác định vấn đề trọng tâm của đề mà cân đối thời gian cho một bài văn hơn nữa là trong tổng thể  của một đề văn. Chuyên mục Dàn ý lớp 12 mà chúng tôi giới sau đây giúp các em hình thành tư duy mạch lạc trước khi xử lý một vấn đề văn học.

Dan y bai Phan tich cau noi p dau co lao dong thi o do co sang tao ngon ngu
Dàn ý văn lớp 12

Dàn ý bài: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp ”Bình luận ý kiến trên đây của nhà văn Nguyễn Tuân và bằng thực tế ”cảm nhận văn học của mình hãy làm rõ những vấn đề mà nhà văn đặt ra.- Văn 12

Em hãy lập dàn ý có đề bài sau: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo

Read more
Dan y bai Binh luan cau noi van chuong khong can den nhung nguoi tho kheo tay
Dàn ý văn lớp 12

Dàn ý bài: Trong truyện ngắn “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”. Hãy bình luận ý kiến trên- Văn 12

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Hãy bình luận ý kiến trong truyện ngắn “Đời thừa”, nhà văn

Read more